Městská knihovna Beroun

knihovny Středočeský kraj , Beroun

Přidat do oblíbených
Městská knihovna Beroun
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: 311 621 947, 31
E-mail: info@knihovnaberoun.cz
Web: http://www.knihovnaberoun.cz/
Adresa: U Kasáren 813, Beroun, 26601
Otevírací doba: Oddělení pro dospělé, studovna a čítárna:
*Pondělí 8:30 - 17:00
*Úterý 8:30 - 11:00
*Středa 8:30 - 17:00
*Čtvrtek 8:30 - 17:00
*Pátek 8:30 - 15:00
*Sobota (pouze odd. pro dospělé) 8:30 - 11:00

Oddělení pro děti:
*Pondělí 12:00 - 17:00
*Středa 12:00 - 16:00
*Čtvrtek 12:00 - 16:00
*Pátek 12:00 - 15:00

O knihovně

23.7.1896 Vznik spolku „Museum a veřejná knihovna v Berouně“. 1. knihovník Vincenc Švagr. 1899 Počátek půjčování knih. 3.6.1900 Založení městské veřejné čítárny ve staré radnici. 1901 Výbor Musea a veřejné knihovny pro lid v Berouně vydal první tištěný katalog knih. Knihy se půjčují ve čtvrtek od 6 do 7 hodin večer. Členem spolku se může stát každý, kdo zaplatí 2 zl. Knihy se půjčují zdarma a to nejvýše 3, je možné si je nechat nejdéle 4 neděle. 1903 Ke knihovně je připojena Seydlova knihovna. 1903 – 1919 Knihovníci František Mlíčko a Josef Mestek. 1905 Podle Zemského statistického úřadu knihovna vlastní 2440 knih, má 80 zapsaných čtenářů a 4000 výpůjček. 1. světová válka Přerušen slibný vývoj knihovny. Knihovna vystěhována ze své místnosti, kde byla zřízena zásobovací kancelář. Mnoho knih bylo ztraceno a zničeno. Knihovna začíná opět fungovat v roce 1919. 6.9. 1920 Schůze kulturního odboru v Berouně – výpůjční doba stanovena na dva dny v týdnu, půjčování bez poplatku, poplatek za prodlení se účtoval po měsíci 20 hal. Za každý další den. Schválen knihovní řád. 1919 – 1922 Knihovník Leoš Mucha. 1921 Proběhla revize a začal se zřizovat nový lístkový katalog. 24.7. 1922 Nastupuje 1. profesionální knihovník Josef Poch. 1922 – 1946 1. profesionální knihovník Ph.Dr. Josef Poch. Budování generálního lístkového katalogu, půjčovna pro dospělé, půjčovna pro mládež, čítárna pro dospělé a čítárna pro mládež/ – knihovna se řadí mezi největší lidové knihovny v republice (v dubnu 1937 knihovna dosahuje 25 000 svazků). 1923 Prodloužení výpůjční doby na všechna všední odpoledne po čtyřech hodinách. 1924 Knihovna má 1160 čtenářů, což bylo 10,17% obyvatel města. Město zakoupilo Duslovu vilu. Knihovna začala vydávat žákovské legitimace. Knihovna se stěhuje spolu s museem a archivem do Dusilovy vily, která byla pro tyto účely zakoupena městem. 1925 Knihovna s čítárnou, muzeum a archiv se stěhují do Duslovy vily.Knihovna se zúčastnila jubilejní krajinské výstavy v Berouně – měla vlastní expozici, kterou navštívil i prezident T.G. Masaryk. 1926 Mezinárodní sjezd knihovníků v Praze – knihovna vystavovala na výstavách sjezdu (expozice umístěna v budově Ženského výrobního spolku v Resslerově ulici), účastníci sjezdu si prohlédli berounskou knihovnu 1929 Ustanovení knihovní rady, ve které měl Josef Poch jako knihovník poradní hlas. Knihovna už má 4 oddělení – půjčovnu pro dospělé, půjčovnu pro mládež, čítárnu pro dospělé, čítárnu pro mládež. Vychází první tištěný seznam knih. 1937 Knihovna se s 25000 svazky řadí k největším lidovým knihovnám republiky. 1938 Zavedení možnosti rezervace knih za poplatek 1 Kč. Čítárna nabízí kromě nejrůznějších časopisů také francouzské a německé deníky. 2. světová válka: Útlum rozvoje knihovny. Vrchol výkonnosti knihovny: 2000 čtenářů a 77 468 svazků. 1939 Zabrána místnost půjčovny a čítárny pro mládež. Velké vyřazování knih, zabírání prostor, špatné finanční podmínky. Knihovník Poch se stále snaží udržet knihovnu v chodu. 1942 Knihovna dosáhla vrcholu své výkonnosti – má 2000 čtenářů a 77468 výpůjček. 1944 Knihovna je nucena zavést čtenářské poplatky. 1945 Chod knihovny opět obnoven. Josef Poch odchází na Ministerstvo školství a osvěty. 1946 Nastupuje knihovník PhDr. Viktor Palivec. 1946 – 1956 Ředitel Ph.Dr. Viktor Palivec. 1946 – 1956 Ředitel Ph.Dr. Viktor Palivec. 1952 Knihovna pod správou ONV – plní zároveň i okresní funkci. 1956 – 1960 Ředitel František Jánský. 1960 – 1991 Ředitelka Věnka Novotná (budování metodického oddělení, střediskového systému knihoven okresu). 1978 Přestěhování pobočky na sídlišti do nových prostor. 1979 Otevření oddělení politické literatury, které sloužilo stranickému vzdělávání (1989 zrušeno) 1981 Zahájení rekonstrukce hlavní budovy knihovny. Vybudování depozitáře v obci Hředle. 1985 Dokončení přístavby hlavní budovy knihovny – umístění centrálního skladu knih a čítárny. 1990 Vypovězena smlouva na pronájem depozitáře – 30 000 svazků knih opět převezeno do Berouna. Knihovní fond dosahuje 140 221 svazků. Otevřen antikvariát (funguje jen 3 roky) 1992 Ředitelka Mgr. Hana Ludvíková. 1. počítač v knihovně. 1993 Počítačový program CODEX. 1993 – 1994 Likvidace střediskového systému v okrese. 1.4.1994 Zřízení Městské knihovny Beroun jako příspěvkové organizace města. 1995 Spuštění automatizovaného výpůjčního protokolu v odd. pro děti. 1996 Spuštění automatizovaného výpůjčního protokolu v odd. pro dospělé. 1999 Počítačový program CODEX nahrazen programem LANius (během jednoho dne). 2000 Připojení knihovny k internetu. Knihovní fond činí 112 789 knih. 2001 1. počítač na pobočce Sídliště. 2002 Obnovení regionálních služeb pro knihovny okresu. Rozhodnutí o rekonstrukci budovy bývalých kasáren pro účely knihovny. 29.10.2002 Zahájení provozu knihovny v novém sídle. 1.1.2003 Spuštění automatizovaného výpůjčního protokolu na pobočce Sídliště. Září 2005 Počítačový program LANius nahrazen programem Clavius. 2006 Zrušení regionální funkce knihovny. Odtržení Městského informačního centra (stalo se součástí Městského úřadu).(leden) Generální revize fondu (červenec – srpen). 2007 Oslavy výročí 111 let založení knihovny, 5 let od stěhování z Duslovy vily do bývalých kasáren (říjen). Vydání brožury o historii knihovny (říjen). 2008 Budova, kde sídlí pobočka knihovny na Sídlišti změnila majitele (březen) Revize fondu na oddělení pro dospělé + malování na oddělení pro děti. (červenec) Výměna oken na pobočce na Sídlišti. (srpen) Vydání propagačního letáčku pro děti základních škol. (září) Zahájení s přejímáním obálek a anotací při katalogizaci knih. (říjen) Zahájení služby – informování o rezervacích a upomínkách prostřednictvím SMS. (listopad) 2009 Díky finančnímu daru firmy Tipsport byla zakoupena promítačka a závěsný systém pro pořádání výstav. (září) 2010 Uskutečněn 1. ročník fotografického festivalu FotoBlázinec. Začátek spolupráce s Církví bratrskou v Berouně při pořádání přednášek. Ve spolupráci s Marií Holečkovou pořádání přednášek z cyklu Setkání s autory, které máte rádi. 2011 Knihovna slaví 115 let od svého založení. Poprvé jsme se zapojili do celostátní kampaně Týden Čtení Dětem. 2012 Vytvoření dětského koutku na pobočce. 2013 Spolu s obálkou knihy a její anotací stahování i jejího obsahu (u odborných publikací) Malování výpůjčních prostor a chodeb v hlavní budově a na pobočce. Obrázková výmalba chodby na odd. pro děti v hlavní budově a odd. pro děti a dětského koutku na pobočce. Rozsáhlá reorganizace fondu ve skladu. Zahájení vzdělávacího cyklu přednášek Berounská akademie ve spolupráci s MÚ Beroun a Marií Holečkovou. 2014 Spuštěny nové webové stránky knihovny. Zahájeno půjčování audio knih, zvukových knih a mluveného slova. Zahájeno pořádání charitativního bazaru knih. 2015 Zahájena synchronizace jmenného slovníku autorit s autitami Národní knihovny a přechod na autoritní termíny. Revize fondu oddělení pro děti a studovny. Stali jsme se konzultačním středisekm projektu celoživotního vzdělávání pro seniory s názvem Virtuální univerzita třetího věku. Uspořádán knihofest v rámci oslva 750. výročí první písemné zmínky o Berouně. Začali jsme pořádat tématické besedy pro uživatele Domova seniorů TGM v Berouně. 2016 Odstartována nová služba tzv. předupomínek. Na pobočce zprovozněna Semínkovna. Spuštěn kurz Trénování paměti.

Zdroj textu: https://www.knihovnaberoun.cz/o-knihovne/