MěK v Přerově

knihovny Olomoucký kraj , Přerov

Přidat do oblíbených
MěK v Přerově
Telefon: +420 581 334 0
E-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz
Web: http://www.knihovnaprerov.cz
Adresa: Žerotínovo nám. 211/36, Přerov, 75002
Otevírací doba: Oddělení pro dospělé Studovna Čítárna Hudební odd.
Pondělí 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00
Úterý 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00
Středa zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
Čtvrtek 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00
Pátek 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 11:00 8:00 - 11:00 zavřeno zavřeno
Přestávka 12:00 - 13:00O knihovně

Městská knihovna v Přerově je veřejnou knihovnou, střediskem knihovnických a informačních služeb. Zabezpečuje všeobecný a rovný přístup všem občanům a institucím ke kulturním hodnotám a informačním zdrojům. Zřizovatelem Městské knihovny v Přerově je Statutární město Přerov. Organizačně je knihovna členěna na útvar knihovnických a informačních služeb, útvar střediskových služeb, útvar doplňování a zpracování knihovních fondů a útvar provozně ekonomický. Má celkem 25 stálých zaměstnanců. Knihovna poskytuje svým čtenářům a uživatelům široké spektrum knihovnických a informačních služeb na pracovištích jednotlivých oddělení a pracovišť na území Statutárního města Přerova a jeho místních částí. Dále knihovna zajišťuje prostřednictvím útvaru střediskových služeb knihovnický servis pro knihovny sdružené do střediska Přerov. Městská knihovna v Přerově poskytuje všechny své služby v souladu se zákonem 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je knihovnou pověřenou Vědeckou knihovnou v Olomouci k výkonu regionálních funkcí, ktreré jsou financování z rozpočtu Olomouckého kraje.

Zdroj textu: www.knihovnaprerov.cz