Knihovna Ústavu fyziky atmosféry AV ČR (Praha)

knihovny

Typ:knihovna Akademie Věd
Město:Praha
Telefon:272016012
E-mail:fia@ufa.cas.cz
Web:http://www.ufa.cas.cz/knihovna.html
Adresa:Boční II 1401, Praha, 141 31
Otevírací doba:Po domluvě.

O knihovně

Knihovna je určena vědeckým pracovníkům ústavu a veřejnosti. Nabízí výpůjční a rešeršní služby. Pro své uživatele zpřístupňuje zahraniční elektronické informační zdroje zásadní pro dané vědní obory.

Tištěný knižní a časopisecký fond čítá přibližně 7000 svazků domácích i zahraničních odborných publikací. Současná odborná literatura je aktuálně doplňována. Fond výběrově zachycuje i historii oboru v podobě titulů z 19. století.

Literatura, kterou knihovna soustřeďuje, je relevantní pro obory: meteorologie, klimatologie, aeronomie, fyziky horních vrstev atmosféry, kosmické fyziky, dále okrajově také ochrany životního prostředí (zejména ochrany ovzduší) a dalších hraničních disciplin.