Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích

knihovny Praha , Praha

Přidat do oblíbených
Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích
Typ knihovny: vysokoškolská knihovna
Telefon: 251 080 255
E-mail: knihovnajin@ruk.cuni.cz
Web: http://knihovna.jinonice.cuni.cz/
Adresa: U Kříže 8, Praha, 15810
Otevírací doba: Knihovna i studovna: Po - Pá 8:30 - 19:00

O knihovně

Knihovna zaměřená především na sociálněvědní a humanitní disciplíny s důrazem na filosofickou, sociální a kulturní antropologii; moderní a soudobé dějiny; filosofii; judaika; knihovnictví a informační vědu; mezinárodní teritoriální studia (area studies); náboženství; politologii; psychologii; sociální práci; sociologii a na ekologickou dimenzi trvale udržitelného rozvoje (zejména - ne však výlučně - na její ekonomické a sociální aspekty). Přehled služeb knihovny * prezenční studium (volný výběr) * výpůjční služby * samoobslužné kopírování a tisk dokumentů na 2 strojích ve výpůjční části knihovny (kopírka ve spojovacím prostoru mezi přízemím a suterénem, síťová kopírko-tiskárna v suterénu) a na 2 strojích v prezenční studovně (kopírka, síťová kopírko-tiskárna) * základní informační služby * skenování dokumentů za poplatek max. rozsah 10 stran A4, závisí též na množství zájemců o tuto službu * tisk ze síťové tiskárny za poplatek - max. rozsah 10 stran A4, závisí též na množství zájemců o tuto službu * přístup k počítačům připojeným na Internet specifikace pravidel práce na počítačích * meziknihovní výpůjční služby

Zdroj textu: http://knihovna.jinonice.cuni.cz/
Autor fotky výše: Jan Sokol