Knihovna Městského muzea v Čelákovicích (Čelákovice)

knihovny

Typ:odborná knihovna
Město:Čelákovice
Telefon:+420 326 991 192
E-mail:info@celmuz.cz
Web:http://www.celmuz.cz/cs/odborna-cinnost/knihovna.html
Adresa:Na Hrádku 464, Čelákovice, 250 88
Otevírací doba:?

O knihovně

Slouží jako příruční knihovna pro zaměstnance muzea.

Knihovní fond čítá více než více než 10 tisíc publikací. Velmi hojně jsou zastoupeny publikace s reáliemi regionálními, historická literatura faktu a odborné publikace o výtvarném umění, užitém umění a architektuře, včetně řady slovníků. Bohatá a odborně velmi kvalitní je rovněž knihovna archeologická a přírodovědná.

Badatelům je po předchozí domluvě umožněno prezenční studium v prostorách příslušných odborných pracovišť.

Zdroj textu: http://www.celmuz.cz/cs/odborna-cinnost/knihovna.html