Knihovna města Police nad Metují (Police nad Metují)

knihovny

Knihovna města Police nad Metují (Police nad Metují)

Typ:veřejná knihovna
Město:Police nad Metují
Telefon:+420 491 543 230
E-mail:knihovna@knihovna-police.cz
Web:http://www.knihovna-police.cz/
Adresa:Masarykovo náměstí 75, Police nad Metují, 549 54
Otevírací doba:pondělí 12:00 - 17:00
úterý 09:00 - 17:30
středa Z A V Ř E N O
čtvrtek 09:00 - 17:30
pátek 12:00 - 17:00

O knihovně

je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy a službami. Jejím zřizovatelem je město Police nad Metují
zajišťuje činnost oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, čítárny se studovnou, pobočky Pěkov a pobočky Hlavňov, obecních knihoven v Bezděkově n. M., České Metuji, Machově, Suchém Dole, Velkých Petrovicích a Žďáru nad Metují. Těmto knihovnám poskytuje metodickou pomoc a zajišťuje nákup a zpracování knih do výměnného fondu v rámci regionálních funkcí
zajišťuje kulturně vzdělávací akce pro děti a pro dospělé