Knihovna města Plzně

knihovny Plzeňský kraj , Plzeň

Přidat do oblíbených
Knihovna města Plzně
Telefon: 378 038 210
E-mail: knihovnamp@plzen.eu
Web: http://www.knihovna.plzen.eu/
Adresa: B. Smetany 13 Plzeň, Plzeň, 30594
Otevírací doba: Ústřední budova - knihovna pro děti, dospělé a mládež, studovna, regionální fond:
pondělí - pátek: 9-18h
sobota: 9 - 12h

Otevírací doba ostatních poboček se mírně liší, v době letních prázdnin platí prázdninová otevírací doba.

O knihovně

Knihovna města Plzně je veřejnou univerzální knihovnou působící na celém území města Plzně. Jejím uživatelem se může stát každý občan České republiky nebo cizí státní příslušník, který má povolení k pobytu. Knihovna vytváří a uchovává fondy krásné a odborné literatury, periodik a dalších materiálů v rozsahu a složení odpovídajícím její funkci. Buduje regionální literární a informační fond orientovaný na Plzeň a okolí. Hlouběji se specializuje na literaturu ze společenskovědních oborů, zejména jazykovědy, literární vědy a kultury všeobecně. Vytváří fond poezie a cizojazyčné literatury. Knihovna poskytuje služby plným deseti procentům všech obyvatel Plzně. Mohou si zde vybírat z bohatých sbírek knih, novin, časopisů a audiovizuálních dokumentů. Za roční registrační poplatek (120,- / 60,-) je možné využívat všechny základní služby bezplatně, specializované služby (rezervace dokumentu ap.) jsou placené. Ve všech větších knihovnách je možnost kopírování a přístup na internet. Knihovna také vlastní bibliobus, který pravidelně objíždí městské části, s horší dostupností pobočky a služeb knihovny.

Zdroj textu: http://www.knihovna.plzen.eu
Autor fotky výše: http://www.knihovna.plzen.eu/