Knihovna města Ostravy - Ústřední knihovna (Ostrava)

knihovny

Knihovna města Ostravy - Ústřední knihovna (Ostrava)

Typ:?
Město:Ostrava
Telefon:599 522 611
E-mail:kmo@kmo.cz
Web:https://www.kmo.cz/pobocky/ustredni-knihovna/
Adresa:28. října 2, Ostrava, 702 00
Otevírací doba:Půjčovna pro dospělé:
pondělí: 08:00 - 18:00
úterý: 08:00 - 18:00
středa: 12:00 - 18:00
čtvrtek: 08:00 - 18:00
pátek: 08:00 - 18:00
sobota: 08:30 - 12:00

Britské centrum:
pondělí: 12:00 - 18:00
úterý: 08:00 - 15:00
čtvrtek: 12:00 - 18:00
pátek: 12:00 - 18:00
sobota: 08:30 - 12:00

American Corner:
pondělí: 12:00 - 18:00
úterý: 08:00 - 15:00
čtvrtek: 12:00 - 18:00
pátek: 12:00 - 18:00

Oddělení pro děti a mládež:
pondělí: 12:00 - 18:00
úterý: 08:00 - 15:00
čtvrtek: 12:00 - 18:00
pátek: 12:00 - 18:00
sobota: 08:30 - 12:00

Hudební oddělení:
pondělí: 08:00 - 18:00
úterý: 08:00 - 18:00
středa: 12:00 - 18:00
čtvrtek: 08:00 - 18:00
pátek: 08:00 - 18:00
sobota: 08:30 - 12:00

Zvuková knihovna (jen pro zrakově znevýhodněné osoby):
pondělí: 12:00 - 17:00
úterý: 08:00 - 13:00

O knihovně

Knihovna města Ostravy (KMO) je veřejná univerzální knihovna, zabezpečující všeobecný a rovný přístup všech občanů a institucí města Ostravy ke kulturním hodnotám a informacím. Poskytuje knihovnické služby čtenářům všech věkových a sociálních skupin. Velký důraz je kladen na služby pro děti a mládež, služby starším a handicapovaným spoluobčanům. Zřizovatelem KMO je statutární město Ostrava, z jehož rozpočtu je financována. Na provoz knihovny přispívají i úřady městských obvodů. KMO slouží ostravským čtenářům od roku 1921.

Knihovna města Ostravy je od roku 2002 zapojena do „Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven“ vyhlašovaném Ministerstvem kultury ČR. Informace o chystaných akcích v KMO je možno získat v Aktualitách. V současné době je KMO tvořena ústřední knihovnou a 28 pobočkami v městských obvodech. Prosíme naše návštěvníky, aby věnovali pozornost změnám půjčovních dob svých knihoven v letních měsících.

Z hlediska právního je pro vzájemný vztah knihovny a čtenáře rozhodujícím dokumentem Knihovní řád. Ceny služeb a sankční poplatky upravuje Ceník, který je nedílnou součástí knihovního řádu. Detaily, závislé na podmínkách poboček a jednotlivých oddělení, řeší tyto dokumenty.

Zdroj textu: https://www.kmo.cz/o-nas/
Autor fotky výše: https://www.kmo.cz/