Knihovna Jana Drdy Příbram

knihovny Středočeský kraj , Příbram

Přidat do oblíbených
Knihovna Jana Drdy Příbram
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: +420 318 626 48
E-mail: knihovna@kjd.pb.cz
Web: http://www.kjd.pb.cz
Adresa: náměstí T.G.M. - 156, Příbram, 26101
Otevírací doba: DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
Pondělí 09.00 - 18.00
Úterý 09.00 - 18.00
Středa 09.00 - 18.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 09.00 - 18.00
Sobota 08.00 - 12.00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Pondělí 09.00 - 18.00
Úterý 12.00 - 18.00
Středa 09.00 - 18.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 12.00 - 18.00
Sobota 08.00 - 12.00

STUDOVNA
Pondělí 09.00 - 18.00
Úterý 09.00 - 18.00
Středa 09.00 - 18.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 09.00 - 18.00
Sobota zavřeno

POBOČKA KŘIŽÁK
Pondělí 09.00 - 17.00
Úterý 09.00 - 17.00
Středa 09.00 - 17.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 09.00 - 17.00
Sobota zavřeno

POBOČKA BŘEZOVÉ HORY
Pondělí 09.00 - 17.00
Úterý 09.00 - 17.00
Středa 12.00 - 17.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 09.00 - 17.00
Sobota zavřeno

POBOČKA ŠKOLA
Pondělí 07.00 - 08.30 / 12.00 - 16.00
Úterý 07.00 - 08.30 / 12.00 - 16.00
Středa 07.00 - 10.00 / 12.00 - 16.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 07.00 - 08.30 / 12.00 - 16.00
Sobota zavřeno

O knihovně

Počátek historie příbramské knihovny je datován 1.10.1900, kdy byla otevřena lidová knihovna v Příbrami, umístěná ve školní budově v Komenského ulici. Pro veřejnost byla otevřena od 6 do 7 hodin večer, každé úterý a pátek. V prvním roce knihovnu navštěvovalo 255 čtenářů a knihovní fond tvořilo 790 svazků. Po 1.sv. válce byla knihovna přestěhována do přízemí městského sirotčince, kde setrvala až do roku 1945, kdy byla přestěhována do nových prostor na městské radnici a na počátku 50.let byla přemístěna do bývalého obchodu na rohu náměstí Pionýrů (nyní T.G.Masaryka), kde sídlila až do roku 1984. V období po 2.sv. válce se činnost knihovny stává stále bohatší, zapojuje se do akcí, pořádaných místní osvětovou besedou, roste její knihovní fond a s tím i počet čtenářů a výpůjček. V roce 1948 měla knihovna 1761 čtenářů a 44 487 výpůjček. V témže roce získává knihovna statut okresní knihovny a v roce 1953, po sloučení Příbramě a Březových Hor také svou první pobočku, bývalou Jiráskovu knihovnu na Březových Horách. Na počátku padesátých let, kdy se začíná rozvíjet v Příbrami uranový průmysl, je zde vybudováno sídliště a s ním nový kulturní dům, kde je v roce 1959 otevřena další pobočka knihovny s oddělením pro dospělé i pro děti. Po přijetí Zákona o jednotné soustavě knihoven a reorganizaci okresu Příbram v roce 1960 začíná knihovna budovat střediskový systém. V roce 1984 čeká knihovnu opět stěhování. Z prostor již zdaleka nevyhovujících se knihovna, čítající již téměř 150 000 svazků knih přemístila do budovy bývalého OV KSČ. Knihovna tím získala podstatně lépe vyhovující prostory, které umožnily otevřít i malou čítárnu a studovnu, která zatím chyběla. V roce 1986 získala knihovna další pobočku. Z kulturního domu bylo přestěhováno oddělení pro dospělé do nové části města a místo něj zde bylo umístěno oddělení pro dospívající mládež. V roce 1990, u příležitosti 90. výročí svého vzniku, byla knihovna přejmenována na Knihovnu Jana Drdy. ( Více o Janu Drdovi ) V roce 1993 se pro knihovnu mnohé změnilo. Poté, co okresní shromáždění rozhodlo nepřidělit knihovně dotaci na provoz, došlo k dohodě mezi městským úřadem, okresním úřadem a ředitelstvím knihovny, že po převodu budovy a movitého majetku do vlastnictví města bude nadále zřizovatelem knihovny Město Příbram. Knihovna tím začala plnit funkci městského zařízení. V roce 1993 - poté co získala grant ministerstva hospodářství - otevírá knihovna svoje další oddělení - Informační centrum. Na konci roku 1994 přistupuje knihovna na spuštění automatizovaného výpůjčního protokolu. V roce 1996 byl automatizovaný výpůjční protokol instalován i na oddělení pro děti a ve studovně. V témže roce začala knihovna vydávat měsíčník "Příbramský zpravodaj", pro nově založený Klub mladých autorů občasník "Kouř". Vedle těchto dvou periodik se knihovna rozhodla vydávat i díla regionálních autorů a malonákladové publikace. V roce 1998 prošla část budovy knihovny rozsáhlou rekonstrukcí, kdy mimo nové střechy a fasády knihovna získala přednáškový sál. Od tohoto roku mohou čtenáři knihovny díky grantu Ministerstva kultury ČR využívat Internet. V současné době slouží návštěvníků knihovny internetové pracoviště, umístěné ve studovně hlavní budovy. Návštěvníkům jsou zde k dispozici čtyři počítačové stanice. V roce 2001 byl automatizovaný výpůjční protokol zprovozněn i na pobočce v Příbrami VIII „Křižáku“ i v pobočce pro děti, umístěné v 7.ZŠ. Od roku 2002 je Knihovna Jana Drdy, v souvislosti se schválením nového knihovnického zákona, opět centrem regionálních služeb pro knihovny okresu.

Zdroj textu: kjd.pb.cz
Autor fotky výše: kjd.pb.cz