Knihovna Hrotovice

knihovny Kraj Vysočina , Hrotovice

Přidat do oblíbených
Knihovna Hrotovice
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: 568 860 126
E-mail: knihovna@hrotovice.cz
Web: http://www.knihovnahrotovice.cz/
Adresa: F.B. Zvěřiny 212, Hrotovice, 67555
Otevírací doba: Po: 8.30-11.30, 12.30-17.00
St: 7.00-11.30, 12.30-17.00
Pá: 7.00-11.30, 12.00-16.00

O knihovně

První zmínka o knihovně v Hrotovicích se vztahuje k místnímu Čtenářskému spolku Hrotovice, založenému v roce 1893. Po státním převratu roku 1918 došlo i u nás k rozmachu knihovnické činnosti. Hlavním podnětem byl zákon o veřejných knihovnách ze dne 22.7.1919.Původní knihovna Čtenářského spolku se přeměnila na veřejnou obecní knihovnu s bohatým knihovním fondem, obsahujícím beletrii, ale i překlady cizích hodnotných děl. V roce 1937 byla obecní knihovna umístěna v levém křídle zámecké budovy. Na žádost okresního soudu musela však místnost uvolnit a v roce 1938 byla přesunuta do pravého křídla. Bohužel pouze na jeden rok. V té době měla knihovna 46 čtenářů, kteří si půjčili 2046 knih. Po roční činnosti byla knihovna nucena udělat místo německé obecné škole.Od září 1939 se tísní v první třídě obecné školy. V kronice města Hrotovice nalézáme další zmínku o knihovně v poválečných letech, kdy do Hrotovic zajížděla krajská pojízdná knihovna. V letech 1952-53 přestala do Hrotovic zajíždět, jelikož si čtenáři mohli knihy půjčovat v hrotovické obecní knihovně. Knihovna fungovala v přízemí jižního rohu zámku. Řadu let ji vedla pí. uč. J.Jírová.Půjčovalo se od října do května, přičemž v knihovně bylo zapsáno 85 čtenářů a vypůjčeno bylo 1848 knih. Další zmínku o knihovně nacházíme až v nové kronice, vedené panem profesorem Dočekalem. Po krátkém působení v domě u Vitámvásů (u ZŠ), knihovna působila v prostorách zámku až do února 1994, než došlo k přestěhování do prostor bývalé jídelny ZŠ (dnes budova ZUŠ) kde sídlí knihovna i dnes.

Zdroj textu: web knihovny