Knihovna geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova (Praha 2)

knihovny

Knihovna geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova (Praha 2)

Typ:vysokoškolská knihovna
Město:Praha 2
Telefon:221 951 357
E-mail:knihgeog@natur.cuni.cz
Web:http://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna
Adresa:Albertov 6, Praha 2, 128 43
Otevírací doba:Otevírací doba - semestr
Pondělí 9:00 - 18:00
Úterý 9:00 - 18:00
Středa 9:00 - 20:00
Čtvrtek 9:00 - 15:00
Pátek 9:00 - 15:00

Otevírací doba - zkouškové období
Pondělí 9:00 - 18:00
Úterý 9:00 - 18:00
Středa 9:00 - 18:00
Čtvrtek 9:00 - 12:00
Pátek 9:00 - 15:00

Otevírací doba - prázdniny
Pondělí 9:00 - 11:00
Úterý 9:00 - 11:00
Středa 9:00 - 11:00
Čtvrtek 9:00 - 11:00
Pátek 9:00 - 11:00

O knihovně

Celkový počet svazků: 95 000
Roční přírůstek: 2 000
Druhy dokumentů: monografie, statistické ročenky, slovníky, skripta, učebnice, kartografické materiály, časopisy, vysokoškolské kvalifikační práce, elektronické zdroje.
Časopisy odebírané v běžném roce: 147 titulů
Tematický profil fondu: fyzická geografie, geoekologie, kartografie, geoinformatika, demografie a geodemografie, sociální geografie, regionální geografie ČR a zahraničních zemí, didaktika geografie, životní prostředí.
Knihovní SW: Aleph 500 v.21
– v databázi cca 22 000 záznamů.
Informační aparát: OPAC, jmenný a předmětový lístkový katalog monografií.
Služby: výpůjční, MVS, MMVS, referenční, konzultační, doplňkové, výměna a prodej časopisu Acta Universitatis Carolinae, Geographica, přístup k elektronickým databázím, on-line rezervace, prolongace v SW Aleph, půjčování výstav.
Elektronické oborové databáze: Web of Science, GeoRef, Geobase, EZB.
Technické vybavení: 12 PC pro čtenáře, xerox (2 Kč/A4), skener, WiFi síť, možnost připojení notebooku, 2 el. čtečky knih.
Pravidelné odborné výstavy: v chodbě u knihovny – vstup volný
Přístup: bezbariérový – výtah do 2. patra
Knihovna je veřejně přístupná s přednostním právem pro studenty, zaměstnance a pedagogy fakulty.

Zdroj textu: http://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/o-geograficke-knihovne/zakladni-informace-o-knihovne
Autor fotky výše: Knihovna geografie