Knihovna FIT VUT (Brno)

knihovny

Knihovna FIT VUT (Brno)

Typ:vysokoškolská knihovna
Město:Brno
Telefon:+420 54114-1204
E-mail:knihovna@fit.vutbr.cz
Web:http://www.fit.vutbr.cz/lib/
Adresa:Božetěchova 2, Brno, 612 66
Otevírací doba:PO-ČT 8-16 hod.
PÁ 8-15 hod.
Každý první pátek v měsíci - zavřeno.

O knihovně

Profil knihovního fondu:
Elektronika, Výpočetní technika, Programování, Software,
Hardware, Počítačová teorie, Informační systémy,
Řídící technika, Grafika, Aplikovaná informatika,
Matematika (okrajově).

Velikost knihovního fondu:
cca 19 000 knihovních jednotek
cca 75 titulů časopisů
diplomové práce od roku 1998
bakalářské práce od roku 1999

Studijní místa:
100 studijních míst v knihovně
20 studijních míst s PC
v celé knihovně připojení k WiFi

Přihlášení do knihovny:
Do knihovny se může přihlásit každý student VUT vlastnící průkaz studenta, který slouží zároveň jako knihovní průkaz (je možné si na něj půjčovat a vracet knihy).

Zdroj textu: http://www.fit.vutbr.cz/lib/about.php.cs
Autor fotky výše: http://www.fit.vutbr.cz/lib/about.php.cs