Knihovna ČNB (Praha)

knihovny

Knihovna ČNB (Praha)

Typ:odborná knihovna
Město:Praha
Telefon:+420 224 412 54
E-mail:lib@cnb.cz
Web:http://www.cnb.cz/cs/verejnost/knihovna_cnb/
Adresa:Na Příkopě 28, Praha, 115 03
Otevírací doba:pondělí - čtvrtek: 9:00 - 17:00
pátek: 9:00 - 15:00

O knihovně

Služby odborné knihovny pro veřejnost

Výpůjční služby - prezenční a absenční půjčování knih
Mimo studovnu se odborné veřejnosti půjčují pouze knihy, které byly vydány v ČR a nejsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny. Výpůjční lhůta je jeden měsíc. Další informační prameny jsou zpřístupněny pouze pro prezenční studium s možností samoobslužného kopírování. Při poskytování služeb je uživatel povinen řídit se platným knihovním a výpůjčním řádem a dodržovat jej.
Reprografické služby - samoobslužné kopírování materiálů z fondů knihovny (zdarma za podmínky použití vlastního papíru)
Poradenské služby - informace o katalogu, fondech a možnostech využívání knihovny
Přístup na Internet - pevné i bezdrátové připojení (Wi-Fi)

Zdroj textu: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/knihovna_cnb/knihovna_sluzby.html
Autor fotky výše: Zdeněk Lukeš