Knihovna České geologické služby

knihovny Praha , Praha

Přidat do oblíbených
Knihovna České geologické služby
Typ knihovny: odborná knihovna
Telefon: +420 257 089 439
E-mail: knihovna@geology.cz
Web: http://www.geology.cz/extranet/sluzby/knihovna
Adresa: Klárov 131/3, Praha, 11821
Otevírací doba: Po zavřeno
Út-Čt 8:00-15:00
Pá 8:00-12:00

O knihovně

Knihovna České geologické služby shromažďuje, uchovává a zpřístupňuje publikace v oblasti věd o Zemi z celého světa, a to jak v tištěné, tak v elektronické formě. Součástí fondů je i rozsáhlá kolekce fondu environmentální literatury ze zrušené knihovny MŽP. Kolekcí více než 200 tis. knihovních jednotek představují fondy Knihovny ČGS největší soubor geovědních publikací v ČR. Ve studovnách je uživatelům kromě odborné literatury k dispozici i rozsáhlý fond příručkové literatury a přístup k celosvětově významným citačním a plnotextovým databázím. Čtenářům je k dispozici volné připojení k internetu. Dokumenty Knihovny ČGS jsou zpřístupněny uživatelům studovně v Praze 1, Klárov 3/131. Vyhledat dokumenty je možno pomocí katalogů a databází. Nejdůležitější lístkové katalogy a kartotéky byly naskenovány, databáze byly zpřístupněny pomocí vyhledávací aplikace. Geovědní fond obsahuje dokumenty informační gesce regionální geologie krystalinika, regionální geologie sedimentárních formací, aplikovaná geologie, geologie ložisek nerostných surovin, geochemie životního prostředí, mineralogie, paleontologie, informatika a informační služby. Knihovna ČGS v přebrala fond environmentální literatury knihovny MŽP , která byla zrušena k 31.12. 2012. Jedná se o kolekci knih a časopisů. Od března 2014 je tento fond plně přístupný. Je potřeba počítat s tím, že některé dokumenty je třeba objednat z depozitáře.