Juraja Fándlyho v Trnave (Trnava)

knihovny

Juraja Fándlyho v Trnave (Trnava)

Typ:veřejná knihovna
Město:Trnava
Telefon:033/5513896
E-mail:kniznica@kniznicatrnava.sk
Web:http://www.kniznicatrnava.sk/sk/regionalne-informacie/
Adresa:Rázusova 1, Trnava, 918 20
Otevírací doba:pondelok - piatok 8.00 - 18.00
sobota - 8.00 -12.00

O knihovně

História Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave sa začala písať 14. februára 1927, keď o 18. hodine bola slávnostne otvorená Verejná knižnica mesta Trnavy. Dostala k dispozícii dve miestnosti v budove meštianskej školy v Adalbertíne na Hollého ul. č. 4. Prvým knihovníkom bol odborný učiteľ Eugen Rott. Za správny chod knižnice zodpovedala knižničná rada. Jej členmi boli vážení občania mesta. Funkcia predsedu a členov knižničnej rady bola čestná a trvala dva roky. Knižnica mala asi 700 kníh v hodnote 13 tisíc korún. Verejnosti bola prístupná po tri večery v týždni.Dnes Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave ponúka Medaila predseduviac ako 240 tisíc dokumentov na rôznych nosičoch i rôzneho obsahu. Registruje každý rok asi 17 tisíc čitateľov rôznych vekových skupín a okolo 230 tisíc návštevníkov. Virtuálne navštívi knižnicu a jej katalóg ročne až 12 tisíc návštevníkov.

V roku 2007 bol kolektív pracovníkov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave ocenený Pamätnou medailou predsedu Trnavského samosprávneho kraja a rektor Trnavskej univerzity udelil knižnici Jubilejnú medailu Trnavskej univerzity za prínos k vzdelávaniu.

Zdroj textu: knižnica