Husova knihovna v Modřanech (Praha)

knihovny

Navštěvuje 13 uživatelů.

Husova knihovna v Modřanech (Praha)

Typ:veřejná knihovna
Kraj:Praha
Telefon:241 774 117
E-mail:info@hkmodrany.cz
Web:http://www.hkmodrany.cz
Adresa:Komořanská 35/12, Praha, 143 00
Otevírací doba:Po: 11-18
St: 09-17
Čt: 13-19

O knihovně

Husova knihovna v Modřanech má dlouholetou tradici, byla založena v roce 1922 na popud vzdělávací modřanské Besedy Tyl. Od té doby nepřetržitě poskytuje kvalitní knihovnické a informační služby. Knihovna byla zasažena povodněmi v roce 2002, v roce 2006 byla dokončena rekonstrukce knihovny a knihovna byla znovu otevřena.
Knihovna má pobočku s výborným knižním fondem, která sídlí v ulici Lysinská v Tyršově čtvrti v Modřanech.

Hlavním účelem příspěvkové organizace s právní subjektivitou Husova knihovna v Modřanech (dále jen knihovna) je provozování knihovnické, informační, osvětové, výchovné a kulturní činnosti.
Předmětem činnosti je:
1. Půjčování knih, novin, časopisů a dalších informačních materiálů za podmínek stanovených knihovním řádem knihovny
2. Pořádání osvětových, výchovných a kulturních programů k podpoře kulturního povědomí občanů
3. Poskytování bibliograficko-informačních služeb