Oneskorené reportáže v Čtenářské výzvě

Knihu má v Čtenářské výzvě 8 uživatelů:


kniha od slovenského autora 2018
kniha od autora ze sousedícího státu 2017
Kniha, která má méně než 200 stran 2016