Deník Otty Wolfa 1942-1945 v Čtenářské výzvě

Knihu má v Čtenářské výzvě 6 uživatelů:


kniha s jménem v názvu 2017
kniha psaná formou deníku 2017
Kniha napsaná nebo inspirovaná skutečností 2016