Železniční provoz bazar

Železniční provoz https://www.databazeknih.cz/img/books/22_/226884/bmid_zeleznicni-provoz-226884.jpg 4 2 2

"Kniha je věnována všem, kteří mají železnici rádi a dali jí celý svůj život, těm, kteří na ní rádi vzpomínají a také těm mladým, u kterých by měla vzbudit zájem a lásku k tomuto důležitému, zodpovědnému a krásnému povolání."

Bazar (1)

Železniční provoz 500 Kč + 100 pošta

lehce opotřebovaná


knižátko
prodejce