Náš dom - navrhovanie, zariaďovanie a úprava okolia bazar

Náš dom - navrhovanie, zariaďovanie a úprava okolia https://www.databazeknih.cz/img/books/22_/229333/bmid_nas-dom-navrhovanie-zariadovanie-a--ZM8-229333.jpg 5 2 2

Publikácia,,Náš dom", navrhovanie, zariaďovanie a úprava okolia je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o výstavbu rodinných domov. Poskytuje celý rad ukážok praktických riešení, čím chce pomôcť pri tvorbe správnej predstavy o tom, ako má v súčasnosti rodinný dom vyzerať. Snahou autorov je pomôcť v širšej stavebníckej verejnosti prekonať veľmi rozšírené nesprávne tvarové a pôdorysné schémy, ktoré znehodnocujú aj niektoré nové rodinné domy, realizované v posledných rokoch podľa nekvalifikovaných projektov. Publikácia orientuje stavebníkov a projektantov nielen na najnovšie poznatky v navrhovaní rodinných domov, ale obsahuje aj zaujímavé ukážky ich moderného zariaďovania a úpravy bezprostredného okolia. Autori zdôrazňujú potrebu orientovať sa a| pri súčasnej výstavbe moderných rodinných domov na naše bohaté tradície ľudovej architektúry. V čom? Najmä v používaní jednoduchých, účelných a pekných proporcií priečelí a striech. Publikácia poskytuje vzory, ukazuje, aké rodinné domy navrhovať, stavať, ako ich upravovať a zariaďovať, čiže pomáha formovať jednu z významných zložiek socialistického životného slohu. Vo vydávaní knižných publikácií zameraných na oblasť bývania mienime pokračovať aj v ďalších rokoch Svojimi poznatkami, príkladmi riešení, skúsenosťami z realizácii a názormi, ktoré nám do vydavateľstva pošlete, môžete prispieť ku skvalitneniu tohto druhu odbornej literatúry. Máme záujem v ďalších publikáciách tohto typu vytvoriť priestor pre uverejnenie čo najväčšieho počtu našich domácich kvalitných realizácií. Tým chceme podporiť aj celkovú koncepciu v individuálnej bytovej výstavbe. Prvé dve vydania publikácie Náš dom sa rozobrali a vzbudili živý čitateľský ohlas. Ak z 50 000 doteraz vydaných výtlačkov kladne ovplyvnil každý iba jedinú realizáciu rodinného domu, tak práca autorského kolektívu i vydavateľstva nebola márna. V celoštátnej súťaži „Najkrajšie knihy ČSSR 1974" dostala kniha Náš dom čestné uznanie v kategórii vedeckej a odbornej literatúry. V roku 1975 bola kniha ocenená v Národnej prehliadke architektonických prác Zväzu slovenských architektov. V tom istom roku bol Náš dom odmenený cenou na Medzinárodnej výstave kníh v Moskve. V časopise Zväzu slovenských architektov Projekt č. 10, 1974, prof. Ing. arch. dr. E. Hruška, DrSc. vo svojej recenzii na Náš dom okrem iného píše: „Pozitívnou stránkou tejto mimoriadne užitočnej publikácie je práve komplexnosť poňatia, ktoré výstavbu domu chápe ako tvorbu životného prostredia — od vzťahu diela k svojmu okoliu, z ktorého vyrastá, a do ktorého sa musí začleniť hmotovými proporciami a mierkou foriem. A práve preto táto literatúra prospieva humanizácii, kultúrnemu i estetickému zapojeniu sa stavebného diela do bohato členeného, vegetačne výrazného a krajinársky jedinečného prostredia Slovenska". Okrem toho boli pri príležitosti prvého i druhého vydania ďalšie kladné ohlasy na stránkach našich domácich časopisov, napr. aj mesačníka Zväzu bulharských architektov Architektúra č. 8 v roku 1975. Autori publikácie Náš dom pracujú v Štátnom projektovom a typizačnom ústave v Bratislave. Vedúci autorského kolektívu Ing. arch. Ivan Spiška, CSc. vedie Ateliér vývoja a typizácie rodinných domov, v ktorom pracujú ako vedúci útvarov aj Ing. arch. Ivan Hojsík a Ing. arch. Vladimír Moravčík. V tomto kolektíve sa tvorili a tvoria aj naše Katalógy projektov rodinných domov a rad iných prác zameraných na zveľaďovanie výstavby rodinných domov u nás, takže svojou prácou, ako aj svojou publikačnou činnosťou prispievajú k zvyšovaniu úrovne životného i obytného prostredia.... celý text

Bazar (1)

Náš dom - navrhovanie, zariaďovanie a úprava okolia 60 Kč

lehce opotřebovaná , Chrast


jankor
prodejce