Základní prvky křesťanského života, 1. svazek

Základní prvky křesťanského života, 1. svazek https://www.databazeknih.cz/img/books/24_/240534/bmid_zakladni-prvky-krestanskeho-zivota--jlz-240534.jpg 3 4 4

Křesťanský život je velmi smysluplný a přesto mnozí lidé nerozumějí základním prvkům tohoto života tak, jak jsou předloženy v Božím Slově, Bibli. První svazek Základních prvků křesťanského života od Watchmana Nee a Witnesse Lee nás uvádí do pojmu Křesťanský život a charakterizuje jej. První kapitola, zabývající se tajemstvím lidského života, podává informace o Božím plánu spasení. Další kapitoly podrobně popisují několik základních zkušeností křesťana. Poslední kapitola odkrývá hlavní klíč ke křesťanskému životu – prožitek Krista v duchu věřících. Těm, kdo hledají Boha, a věřícím, kteří touží růst v Kristu, tato kázání poskytnou pevný základ pro bohatý a smysluplný křesťanský život.... celý text

Duchovní literatura Náboženství
Vydáno: , Rhema
Originální název:

Basic Elements of the Christian Life, vol. 1


více info...
5
1
4
0
3
2
2
1
1
0
odpad  
0

Každý uživatel musí ohodnotit alespoň 20 knih, aby se jeho hodnocení začalo započítávat do výsledného hodnocení. Z toho důvodu se může lišit počet započítaných hodnocení ve statistice nahoře, se všemi hodnotícími níže.