Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku

Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku
https://www.databazeknih.cz/img/books/47_/474437/bmid_atlas-ludovej-kultury-slovakov-v-ma-kgD-474437.jpg 5 1 1

Atlas je spoločným dielom Slovenského výskumného ústavu v Békešskej Čabe a Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave pripraveným v rámci témy Výskum, dokumentácia a vydanie kultúrnych pamiatok. Anna Divičanová v štúdii Vývojové variant tradičnej kultúry Slovákov v Maďarsku približuje jej vývin, ktorým prešla od konca 17. storočia, teda od vzniku prvých etnických a jazykových diaspór, až po súčasnosť. Rozvoj kultúry v 20. storočí zachytáva viac ako dvesto etnografických máp. Štúdia analyzuje charakteristiku jej tvorcov i nositeľov, vzťah slovenského obyvateľstva k tradičnej kultúre a súčasnej jej vplyv na slovenské obyvateľstvo v Maďarsku. Mojmír Bendža charakterizuje ciele a koncepcie Atlasu ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku vo vzťahu k veľkému Etnografickému atlasu Slovenska i k Maďarskému národopisnému atlasu ako ich organický doplnok, ktorý rozširuje pohľad na ľudovú kultúru Slovenska i Maďarska. Ondrej Krupa v Charakteristike skúmaných lokalít vychádza z vedeckého výskumu, ktorý sa v rokoch 1991 a 1992 konal v obciach Stará Huta, Repaš Huta, Šamšonháza, Nireďháza, Alkár, Guta, Čuvár, Jača, Pišpek, /éterka, Šára (Dabaš), Kestúc, Mlynky, Oroslán, Čerrňa, Dunaďáza Sarvaš Poľný Berinčok, Békešská Čaba, Veľký Bánhedeš, Slovenský Komlóš, Pitvaroš a Malý Kereš. V stručných profiloch prináša náčrt histórie každej obce vo väzbe na ústrednú tému výskumu.... celý text

5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
odpad  
0

Každý uživatel musí ohodnotit alespoň 20 knih, aby se jeho hodnocení začalo započítávat do výsledného hodnocení. Z toho důvodu se může lišit počet započítaných hodnocení ve statistice nahoře, se všemi hodnotícími níže.