Zeměmi světa

edice

23 knih, nakladatelství Svoboda

Andorra, Lichtenštejnsko, Monako, San Marino Vladimír Luňák, 1969

Argentina Vladimír Landovský, 1974

Chile Vladimír Landovský, 1975


Čínská lidová republika Augustin Palát, 1970

Francie Alexandr Ort, 1967

Irák Zdeněk Kukal, 1972

Japonsko Vladimír Tisovský, 1986

Kongo (Léopoldville) Martin Simba, 1966

Korejská lidově demokratická republika Vladimír Pucek, 1975

Maďarsko Dagmar Čierna-Lantayová, 1986

Maďarsko Dagmar Čierna-Lantayová, 1978

Malgašská republika (Komory, Réunion) Cheikh Nouchirvan, 1971

Mongolsko Teodor Železný, 1973

Německá demokratická republika Jiří Raš, 1986

Norské království Jan Frýba, 1988

Portugalská republika Vladimír Landovský, 1978

Rhodesie Otakar Hulec, 1974

Španělsko Zdeněk Skála, 1983

Spojené království Velké Británie a severního Irska Jiří Plumlovský, 1970

Šrí Lanka (Cejlon) Jan Filipský, 1972