Za svobodu lidu

edice

7 knih, nakladatelství Rovnost

Němci a česká revoluce roku 1848 1. v edici, Karel Kreibich, 1950

Pekař a pekařovština v českém dějepisectví 2. v edici, Jan Pachta, 1950

Dělnické hnutí v českých zemích koncem minulého století 3. v edici, Zdeněk Šolle, 1951


Husitské revoluční hnutí 6. v edici, Josef Macek, 1952

Dělnické hnutí v českých zemích za imperialistické války 7. v edici, Zdeněk Šolle, 1952

O vzniku a založení KSČ 8. v edici, Jindřich Veselý, 1953

Husité na Baltu a ve Velkopolsku 9. v edici, Josef Macek, 1952