Vlastivědná knižnice Plzeňska

edice

11 knih, nakladatelství Vlastivědné knihkupectví a nakladatelství M. Lábkové

Krásná Češko v Plzni 1. v edici, Josef Volf, 1933

Zázračné studánky ze Žinkovska a Plánicka 2. v edici, Vojtěch Pomahač, 1933

Poslední písmák František Klenc z Nových Mistrovic a jeho vzpomínky na básníka Josefa Lindu 3. v edici, Alex Berndorf, 1933


Chodská svatba 4. v edici, František Teplý, 1935

O zaniklém chemickém velkoprůmyslu plzeňského kraje 5. v edici, Felix Adam Vondruška, 1933

Ke kolébce zlatonosné Otavy 6. v edici, František Maloch, 1934

Černá Plzeň 7. v edici, Zdenka Marčanová, 1933

Hold Chodska J. Š. Baarovi 8. v edici, Emil Felix, 1934

Škodovy závody 9. v edici, Vladimír Forst, 1934

Železářství na Rokycansku 10. v edici, Vladimír Stránský, 1934

Mezi chodskými dřevorubci 11. v edici, Jan František Hruška, 1935