ÚZ - Úplné znění

edice

45 knih, nakladatelství Sagit

Trestní předpisy kolektiv autorů, 2021

Stavební zákon a prováděcí předpisy - Autorizovaná povolání ve výstavbě 223. v edici, kolektiv autorů, 2000

ÚZ obchodní zákoník 343. v edici, kolektiv autorů, 2002


Poplatky 348. v edici, kolektiv autorů, 2002

Zemědělství, vinařství Lesnictví, myslivost Rybářství Ochrana zvířat 413. v edici, kolektiv autorů, 2004

Správní řád 2005 Správní řád 2006 450. v edici, kolektiv autorů, 2005

Daně z příjmů 462. v edici, kolektiv autorů, 2004

Účetnictví - Rozpočtová pravidla - Rozpočtová skladba 470. v edici, kolektiv autorů, 2005

Obchodní zákoník a související předpisy 500. v edici, kolektiv autorů, 2005

Životní prostředí 527. v edici, kolektiv autorů, 2006

Rodinné právo Sociálně-právní ochrana dětí Mezinárodněprávní ochrana dítětě Registrované partnerství 535. v edici, kolektiv autorů, 2006

Nájem bytu Cenové předpisy 539. v edici, kolektiv autorů, 2006

Obce, kraje, hl. m. Praha Obecní policie 547. v edici, kolektiv autorů, 2006

Nová pravidla silničního provozu Autoškoly 561. v edici, kolektiv autorů, 2006

ÚZ: oceňování 596. v edici, kolektiv autorů, 2007

Trestní předpisy Přestupky 716. v edici, kolektiv autorů, 2009

Správní řád 726. v edici, kolektiv autorů, 2009

Přestupky a další správní delikty 784. v edici, kolektiv autorů, 2010

ÚZ č. 801 - Katalog prací ve veřejných službách a správě 801. v edici, neznámý - neuveden, 2010

Nový občanský zákoník 2014 Rejstřík 900. v edici, Karel Eliáš, 2012