Učebnice pro základní školy

edice

7 knih, nakladatelství SPL - Práce

Dějepis pro ZŠ - pravěk a starověk, II. Václav Michovský, 1993

Dějepis: Novověk pro základní školy. I. díl, (1640-1789) Vratislav Čapek, 1994

Dějiny pravěku a starověkého Orientu Pavel Augusta, 1999


Dějiny starověkého Řecka a Říma Pavel Augusta, 1999

Občanská výchova pro 9. ročník Milan Valenta, 1998

Dějepis pro ZŠ - středověk, II. Miroslav Hroch, 1993

Dějepis pro ZŠ - středověk, III. Helena Mandelová, 1993