Theoretica

edice

9 knih, nakladatelství Ústav pro českou literaturu AV ČR

Teorie literatury. Aktuální perspektiva 1. v edici, Wolfgang Iser, 2004

Identita literárního díla 2. v edici, Lubomír Doležel, 2004

Narativní transformace 3. v edici, Wolf Schmid, 2004


S úctou věnuje autor 4. v edici, Stanley Fish, 2004

Přirozený jazyk vyprávění 5. v edici, David Herman, 2005

Studie k teorii fikce 6. v edici, Jonathan Culler, 2005

Sémiotika narativu 7. v edici, John Pier, 2006

Fikce a vyprávění 8. v edici, Gérard Genette, 2007

Kognitivní věda, činná mysl a literární vyprávění 9. v edici, Uri Margolin, 2008