Svetové divadlo

edice

11 knih, nakladatelství Divadelný ústav

Aristoteles alebo upír západného divadla Florence Dupont, 2016

Čítanka z dejín divadelnej réžie od Artauda po Brooka Peter Scherhaufer, 2007

Čo mám na jazyku Peter Brook, 2019


Dejiny drámy Erika Fischer-Lichte, 2004

Emancipovaný divák Jacques Rancière, 2015

Performancia: teórie, praktiky, rituály Richard Schechner, 2009

Smrť tragédie George Steiner, 2011

Umenie mizanscény II. Sergej Michajlovič Ejzenštejn, 1999

Úvod do performatívnych štúdií Aleksandra Jovićević, 2012

Úvod do shakespearovského divadla Jana Bžochová-Wild, 1999

Život Antona Čechova Donald Rayfield, 2015