Soumrak nad Olympem

edice

9 knih, nakladatelství Ferdinand Slabihoudek

Hra s Osudem 1. v edici, Rudolf Fiedler, 1939

Král barbarů 2. v edici, Rudolf Fiedler, 1939

Imperátorův omyl 3. v edici, Rudolf Fiedler, 1939


Rudý trojúhelník 4. v edici, Rolf Fremont (p), 1939

V sítích zrady 5. v edici, Rolf Fremont (p), 1939

Odkaz Caesarův 6. v edici, Rolf Fremont (p), 1940

Válka zběhů 7. v edici, Rolf Fremont (p), 1940

Tajemství velekněze 8. v edici, Rolf Fremont (p), 1939

Pomsta Tritonova 9. v edici, Rolf Fremont (p), 1939