Sivá brada

edice

7 knih, nakladatelství Modrý Peter

Medzi mnohoznačnosťou a presnosťou 2. v edici, Stanislav Rakús, 1993

Z rozprávaní, úvah a rozhovorov 3. v edici, Stanislav Rakús, 2003

Hovoriť niečím iným (Päťdesiat literárnych i neliterárnych úvah) 12. v edici, Stanislav Rakús, 2010


Medzi látkou a témou 13. v edici, Stanislav Rakús, 2011

Eseje 24. v edici, Jon Fosse, 2016

Od poézie vecí k poetike vecnosti (Lyrika Štefana Strážaya) 29. v edici, Zoltán Rédey, 2017

Text a dielo 33. v edici, Stanislav Rakús, 2019