Řada elektrotechnické literatury

edice

9 knih, nakladatelství SNTL - Státní nakladatelství technické literatury

Elektrické filtry Dmitrij Aleksejevič Konašinskij, 1955

Elektrické měření pro učební obory elektrotechnické Emanuel Vitejček, 1978

Elektrotechnická keramika Miroslav Turek, 1964


Malá automatizace Jiří Štěpán Haškovec, 1965

Malá elektrotechnika Jiří Trůneček, 1956

Netlumené kmity Semen Emmanuilovič Chajkin, 1955

Polovodiče v theorii a praxi Helmar Frank, 1955

Správná obsluha televizních přijimačů Vladimír Sellner, 1964

Tranzistorové měniče Michajil Ivanovič Kuzměnko, 1965