Průvodce životem

edice

25 knih, nakladatelství Luxpress

1. Mojžíšova (Genesis) neznámý - neuveden, 1998

2. Mojžíšova (Exodus) neznámý - neuveden, 1999

Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Zacharjáš, Malachiáš neznámý - neuveden, 2001


Daniel, Ozeáš, Jóel, Ámos neznámý - neuveden, 1997

Dějiny počátku křesťanské církve - Skutky apoštolů neznámý - neuveden, 1995

Ezdráš, Nehemjáš, Ester neznámý - neuveden, 1994

Ezechiel neznámý - neuveden, 2001

Izajáš neznámý - neuveden, 1999

Jan neznámý - neuveden, 1995

Jeremjáš, Pláč neznámý - neuveden, 1998

Jób neznámý - neuveden, 1995

Jozue, Soudců, Rút neznámý - neuveden, 1997

Knihy Královské neznámý - neuveden, 2000

Knihy Letopisů (Paralipomenon) neznámý - neuveden, 2000

Knihy Samuelovy neznámý - neuveden, 1998

Listy: Jakubův, Petrovy, Janovy, Judův neznámý - neuveden, 1994

Lukáš neznámý - neuveden, 1995

Marek neznámý - neuveden, 1994

Matouš neznámý - neuveden, 1997

Pavlovy listy do Galacie, Efezu, Filip, Kolos a Tesaloniky neznámý - neuveden, 1995