Profesorské přednášky 2009

edice

13 knih, nakladatelství České vysoké učení technické. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Nestandardní zkoušky materiálů pro památkovou péči 1. v edici, Miloš Drdácký, 2009

Hydraulic Pipeline Transport 3. v edici, Pavel Vlasák, 2009

Local Reinforcement of Wood with Composite Materials 4. v edici, Bohumil Kasal, 2009


Dokumentace památkových objektů pomocí vyspělých geodetických technologií 6. v edici, Karel Pavelka, 2009

Markov Property on Quantum Logic 7. v edici, Gejza Dohnal, 2009

Adaptive multi-path wireless access communication architecture for transport systems 9. v edici, Tomáš Zelinka, 2009

Multiscale approach to characterization of damage in fiber reinforced cementitious composites 10. v edici, Petr Kabele, 2009

Artificial Neural Network Applications in Speech Processing 12. v edici, Jana Tučková, 2009

Konstrukce vznětového motoru pro užitkové automobily z hlediska současných a perspektivních požadavků 14. v edici, Celestýn Scholz, 2009

Control of Electron-Hole Recombination in Modern Semiconductor Devices 15. v edici, Pavel Hazdra, 2009

Analytical Design of IIR Equiripple Filters 16. v edici, Boris Šimák, 2009

Nanostructures and nanotechnology – applications and possibilities 20. v edici, Anton Fojtík, 2009

Atomic resolution investigation of Guinier-Preston zones in Al-Cu based alloys 22. v edici, Miroslav Karlík, 2009