Profesorské přednášky 2005

edice

11 knih, nakladatelství České vysoké učení technické. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Spolehlivost informačního výkonu 1. v edici, Zdeněk Votruba, 2005

Metody a prostředky mechaniky při zvyšování pevnosti, životnosti a spolehlivosti lehkých strojních konstrukcí 2. v edici, Milan Růžička, 2005

Matematické modely transsonického proudění a jejich numerické řešení v technických aplikacích 3. v edici, Jaroslav Fořt, 2005


3D PIC model helikálních proudových vláken 4. v edici, Petr Kulhánek, 2005

Principy a perspektivy aktivního snižování hluku 5. v edici, Ondřej Jiříček, 2005

Teorie pravděpodobnosti na kvantových a fuzzy logikách 6. v edici, Mirko Navara, 2005

Studentské práce pod vedením doc. Ing. arch. Jana Bočana 7. v edici, Jan Bočan, 2005

Vysokorychlostní aerodynamický výzkum ve službách energetického strojírenství 8. v edici, Pavel Šafařík, 2005

K problematice modelování rizika projektu 9. v edici, Otto Pastor, 2005

Apriorní a aposteriorní odhady chyby v metodě konečných prvků pro Navierovy-Stokesovy rovnice a aplikace v úlohách se singularitam 10. v edici, Pavel Burda, 2005

Kombinatorika na nekonečných slovech 11. v edici, Edita Pelantová, 2005