Pro život

edice

30 knih, nakladatelství Vyšehrad

Josef Pekař, národní dějepisec 1. v edici, Josef Hobzer, 1940

Český sloh 2. v edici, Jan Reimoser, 1940

Úpadek a sláva českých dějin 3. v edici, Rudolf Voříšek, 1940


Malířovo vyznání 4. v edici, Václav Rabas, 1940

Poslání české hudby 5. v edici, Mirko Očadlík, 1940

O českou kolébku 6. v edici, Marko Weirich, 1940

Operní režie 7. v edici, Ferdinand Pujman, 1940

Lidová literatura 8. v edici, Bedřich Slavík, 1940

Střední stav v dnešní společnosti 9. v edici, Stanislav Berounský, 1940

Výtvarné dědictví rukopisů 10. v edici, Miroslav Míčko, 1940

Slovanská bohoslužba v českých zemích 11. v edici, Josef Vašica, 1940

O podstatě českého literárního baroku 12. v edici, Vilém Bitnar, 1940

Co máme vědět o Prodané nevěstě 13. v edici, Mirko Očadlík, 1940

O dobrou hudbu duchovní 14. v edici, Otto Albert Tichý, 1940

Liberalismus v české výchově 15. v edici, Bohdan Chudoba, 1940

Obrozenecký nacionalismus 16. v edici, František Kutnar, 1940

Vítězslav Novák 17. v edici, Alois Hába, 1940

Prvky divadelní hry 18. v edici, Ferdinand Pujman, 1940

Liturgické umění 20. v edici, Břetislav Štorm, 1941

Cesty národního hospodářství 21. v edici, Oldřich Vladislav Albrecht, 1941