Práce z dějin techniky a přírodních věd

edice

47 knih, nakladatelství Národní technické muzeum

Učitelé na německé technice v Brně 1849 – 1945 2. v edici, Pavel Šišma, 2004

Dějiny matematiky I. 3. v edici, Jaroslav Folta, 2004

Česká technika na pozadí světového vývoje 1 4. v edici, Jaroslav Folta, 2004


Vývoj výpočetní techniky 5. v edici, Jaroslav Folta, 2005

Farmacie ve dvacátém století 6. v edici, Zdeněk Hanzlíček, 2005

Polovodičová doba v Československu 7. v edici, Jaroslav Folta, 2005

Zbrojní technika v Československu ve 20. století 8. v edici, Lubomír Popelínský, 2005

Továrny strojírenské techniky v 19. a 20. století 9. v edici, Jaroslav Folta, 2005

Paměti a vzpomínky jako historický pramen 10. v edici, Milada Sekyrková, 2006

Vývoj motorových letadel a vrtulníků ve 20. století 11. v edici, Josef Maršálek, 2006

Vývoj biotechnologie a průmyslové chemie 12. v edici, Jaroslav Folta, 2006

Některé trendy v energetice 20. století 13. v edici, Igor Janovský, 2006

Technická zařízení vědy v druhé polovině 20. století 14. v edici, Jaroslav Folta, 2006

K vývoji dvou aparatur experimentální a technické fyziky 20. století 15. v edici, Igor Janovský, 2007

Jáchymovská uranová ruda a výzkum radioaktivity na přelomu 19. a 20. století 16. v edici, Jan Seidler, 2007

Výzkumné reaktory a radiační technologie v českých zemích 17. v edici, Igor Javorský, 2008

Karel hrabě Chotek, nejvyšší purkrabí Království českého 18. v edici, Eva Lisá, 2008

50 let kosmonautiky 19. v edici, Ivana Lorencová, 2008

Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války 20. v edici, Miloš Hořejš, 2009

České hornické právo a báňská historie 21. v edici, Ladislav Jangl, 2009