Práce ČSAV. Sekce biologická

edice

13 knih, nakladatelství Československá akademie věd - ČSAV

Fauna ČSR. Blechy - Aphaniptera Bohumír Rosický, 1957

Fauna ČSR. Brouci listorozí - Lamellicornia. Díl 1 Vladimír Balthasar, 1956

Fauna ČSR. Brouci listorozí - Lamellicornia. Díl 2 Zdeněk Tesař, 1957


Fauna ČSR. Drabčíkovití - Staphylinidae I. Aleš Smetana, 1958

Fauna ČSR. Kovaříkovití - Elateridae Emil Jagemann, 1955

Fauna ČSR. Křísi - Homoptera Jiří Dlabola, 1954

Fauna ČSR. Mery - Psylloidea Karel Vondráček, 1957

Fauna ČSR. Sekáči - Opilionidea Vladimír Šilhavý, 1956

Fauna ČSR. Tesaříkovití - Cerambycidae Leopold Heyrovský, 1955

Fauna ČSR. Zlatěnky - Chrysidoidea Vladimír Balthasar, 1954

Fauna ČSR: Kůrovci - Scolytoidea Antonín Pfeffer, 1955

Fauna ČSR: Mnohonožky - Diplopoda Jaroslav Lang, 1954

Parasitische Pilze beim Menschen = Parasitické houby u člověka Petr Fragner, 1958