Populární radiotechnika

edice

10 knih, nakladatelství SNTL - Státní nakladatelství technické literatury

Řada elektrotechnické literatury


Správná obsluha televizních přijimačů 1. v edici, Vladimír Sellner, 1962

Elektronické hudební nástroje 2. v edici, Rudolf Svoboda, 1958

Poznejte svůj rozhlasový přijímač 3. v edici, F.H. Norien, 1960


Škola televize 4. v edici, Eugéne Aisberg, 1960

Příručka pro konstruktéry radioamatéry 7. v edici, Kamil Donát, 1961

Amatérské součástky a stavba tranzistorových přijímačů 9. v edici, Karel Novák, 1965

Amatérské součástky a stavba tranzistorových přijímačů 9. v edici, Karel Novák, 1963

Měření a slaďování amatérských přijímačů 10. v edici, Jaroslav Tomáš Hyan, 1964

Plošné spoje 11. v edici, Vladislav Koudela, 1966

Rozhlasový přijímač a jeho všestranné využití 12. v edici, Karel Janoš, 1970