Otázky umenia

edice

11 knih, nakladatelství SVKL - Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry

Dejiny literatúry slovenskej Jaroslav Vlček, 1953

Medzi Váhom a Vltavou Jaroslav Vlček, 1957

State o ruskej literatúre Vissarion Grigorjevič Bělinskij, 1953


N. V. Gogoľ 3. v edici, Semen Iosifovič Mašinskij, 1953

Kapitoly zo slovenskej literatúry 11. v edici, Jaroslav Vlček, 1954

Literárne štúdie a portréty: Z novšej slovenskej a českej literatúry 13. v edici, Milan Pišút, 1955

Pohľady na literatúru 23. v edici, Elena Maróthy Šoltésová, 1958

Sila a sláva literatúry 24. v edici, Thomas Mann, 1959

Homér a homérsky svet 29. v edici, Anton Vantuch, 1960

Hviezdoslav: Zrod a vývin jeho lyriky 33. v edici, Stanislav Šmatlák, 1961

Základy modernej teórie literatúry 39. v edici, Max Wehrli, 1965