Osvetová knižnica

edice

6 knih, nakladatelství Leopold Mazáč

Rukoväť dejín slovenskej literatúry 1. v edici, Dobroslav Chrobák, 1932

Prelom: Spomienky - úvahy - štúdie 2. v edici, Emil Stodola, 1933

Ríša Veľkomoravská 3. v edici, kolektiv autorů, 1933


Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda: Panonsko-moravské legendy 3. v edici, neznámý - neuveden, 1933

Rozhovory s baťkom Škultétym 4. v edici, Ján Vladimír Ormis, 1933

Malá dohoda ako činiteľ mieru 5. v edici, Alexander Kunoši, 1936