Opuscula

edice

6 knih, nakladatelství Jihočeská univerzita. Teologická fakulta

Bohoslužby pro nejrůznější příležitosti: Jejich příprava a příklady 1. v edici, Zdeněk Demel, 2006

Manželství v západní tradici: Soubor kanonických studií 3. v edici, Jiří Kašný, 2006

Úvod do logiky aristotelské tradice 4. v edici, Lukáš Novák, 2007


Kapitoly z pedagogiky volného času: Soubor pojednání o volném čase a jeho výchovném zhodnocování 6. v edici, Břetislav Hofbauer, 2010

Východiska a perspektivy duchovní služby u policie 7. v edici, Michal Opatrný, 2013

Než budete číst Bibli podruhé 8. v edici, Adam Mackerle, 2014