Operační systémy. Pro každého uživatele

edice

8 knih, nakladatelství Computer Press (CP Books)

Linux SuSE 7.3 CZ Live Eval kolektiv autorů, 2001

Linux SuSE 8.0 CZ Live Eval Ivo Magera, 2002

Microsoft Windows XP – Uživatelská příručka Petr Broža, 2002


Red Hat Linux 6.2 – Kompletní distribuce kolektiv autorů, 2000

Red Hat Linux 7.0 – Kompletní distribuce kolektiv autorů, 2001

Rozumíme UNIXu Jon Lasser, 2002

Skriptujeme operace na PC pomocí Microsoft Windows Script Host 2.0 Günter Born, 2001

Windows Millenium Edition uživatelská příručka Petr Broža, 2000