Marxismus-leninismus o válce a vojenství

edice

11 knih, nakladatelství Naše vojsko

Za nerozbornou obranu vlasti 10. v edici, Alexej Čepička, 1954

Vybraná díla o vojenských otázkách 19. v edici, Ce-Tung Mao, 1960

Člověk a vojenská technika 20. v edici, Tadeusz Nowacki, 1965


Válka a armáda 65. v edici, Dmitrij Antonovič Volkogonov, 1979

Lokální války 76. v edici, I. I. Džordžadze, 1982

O obraně a ochraně socialismu 78. v edici, Gustáv Husák, 1982

Člověk v soudobé válce: Problematika morálně politické a psychologické přípravy sovětských vojáků 79. v edici, Dmitrij Antonovič Volkogonov, 1982

O válce a armádě 80. v edici, Karl Marx, 1984

Válka a ozbrojený boj : sborník projevů a článků z období ozbrojeného boje proti fašismu 81. v edici, Jan Šverma, 1984

Neokolonialismus osmdesátých let 82. v edici, Ladislav Dvořák, 1984

Kritika soudobé buržoazní sociologie armády 85. v edici, Josef Hrabě, 1985