Malá monografie

edice

9 knih, nakladatelství Grada

Alkohol a játra Jiří Ehrmann, 2006

Biomechanika člověka Lukáš Čapek, 2018

Dětská paliativní péče Lucie Sikorová, 2019


Eutanázie: definice, historie, legislativa, etika Marek Vácha, 2019

Komunikace s nemocným Mária Andrášiová, 2020

Nefarmakologická léčba v geriatrii Katarína Zrubáková, 2019

Podpůrná a paliativní péče u pacientů s Parkinsonovou nemocí Radka Kozáková, 2020

Somatologie Ivan Dylevský, 2019

Terapeutické využití tejpování Jitka Kobrová, 2017