Malá elektrotechnická knihovna

edice

25 knih, nakladatelství SNTL - Státní nakladatelství technické literatury

Trojfázové derivační komutátorové elektromotory regulační 1. v edici, Josef Kalina, 1952

Procentní výpočet indukčního motoru 2. v edici, Záboj Sopuch, 1952

Krystalové diody a triody 3. v edici, Jan Tauc, 1952


Přehled světelné techniky 4. v edici, Jaroslav Netušil, 1952

Technika měření vysokých napětí 5. v edici, Bohumír Novák, 1954

Úvod do souměrných složek 6. v edici, Emil Dvořáček, 1956

Elektronické obrazové měniče 7. v edici, Antonín Vaško, 1955

Bezdrátová sdělovací zařízení pro doly 8. v edici, Jarmila Vydrová-Nováková, 1956

Zvláštní elektrické stroje 9. v edici, Ladislav Ženíšek, 1957

Velmi krátké vlny 10. v edici, Antonín Weber, 1957

Elektromagnetické vlny 11. v edici, Josef Bartoloměj Slavík, 1959

Teplotní kompensace kmitočtu vysokofrekvenčních obvodů 12. v edici, Josef Provaz, 1958

Dispečerské řízení provozu energetických soustav 13. v edici, Miloslav Vančata, 1958

Selsyny - Prvky pro automatisaci 14. v edici, Bedřich Pospíšil, 1959

Elektrické odlučování a odlučovače 15. v edici, Jaroslav Böhm, 1959

Oblouk ve vypínací technice 16. v edici, Boleslav Gross, 1959

Číslicové měření 17. v edici, Bohumil Mirtes, 1961

Elektronické měření krátkých časů 18. v edici, Václav Zima, 1962

Polovodiče v silnoproudé elektrotechnice 19. v edici, kolektiv autorů, 1963

Šum elektronických obvodů 20. v edici, Jaromír Budějický, 1962