Lesnické aktuality

edice

13 knih, nakladatelství SZN - Státní zemědělské nakladatelství

Dřevokaz čárkovaný a boj proti němu 1. v edici, Vladimír Novák, 1960

Vyklizovací lanovky 2. v edici, Ivo Adámek, 1960

Padání semenáčků v lesních školkách 3. v edici, Vlastislav Jančařík, 1960


Pěstujeme topoly 5. v edici, Jiří Mottl, 1961

Chemické hubení lesní buřeně 8. v edici, Hana Červinková, 1963

Pěstování jedle obrovské 9. v edici, Jaroslav Hofman, 1963

Nové směry ve stavbě lesních cest 11. v edici, Jaromír Klančík, 1963

Tesaříci - významní škůdci topolů 14. v edici, Jiří Kudler, 1964

Příručka pro zalesňování 16. v edici, Zdeněk Mráček, 1964

Ochrana proti polomům 17. v edici, Ivo Vicena, 1964

Pěstování a výsadba sazenic s obaleným kořáním 19. v edici, Theodor Lokvenc, 1967

Původní výskyt smrku v českých zemích 21. v edici, Josef Nožička, 1972

Lesní hospodářství ČSSR v číslech 27. v edici, Vladimír Bureš, 1976