Lesnická knihovna. Malá řada

edice

38 knih, nakladatelství SZN - Státní zemědělské nakladatelství

Chov koroptví Jiří Sekera, 1956

Dravci František Obhlídal, 1957

Kůrovec, lýkožrout smrkový a boj proti němu 12. v edici, Antonín Pfeffer, 1954


Přástevník americký a ochrana proti němu 22. v edici, Helena Arbatskaja, 1953

Houby a bakterie poškozující dřevo 26. v edici, Antonín Příhoda, 1953

Rychle rostoucí dřeviny a jejich pěstování 30. v edici, kolektiv autorů, 1953

Příručka pro mysliveckou praxi 32. v edici, Alois Mikula, 1953

Myslivost jako živočišná výroba 33. v edici, Karel Kostroň, 1953

Lesní semenářství 36. v edici, Rajmund Šnajperk, 1954

Život naší zvěře 37. v edici, Alois Mikula, 1953

Choroby lovné zvěře 39. v edici, kolektiv autorů, 1953

Mniška a boj proti ní 40. v edici, Augustin Kalandra, 1954

Vodohospodářský význam našich lesů na příkladu Beskyd 41. v edici, kolektiv autorů, 1953

Padání semenáčků a hynutí sazenic hnilobou kořenů 42. v edici, Antonín Příhoda, 1954

Normalisované dřevorubecké nářadí a jeho údržba 43. v edici, Václav Douda, 1954

Sypavka borová - lophodermiosa borovice lesní - a boj proti ní 44. v edici, Augustin Kalandra, 1954

Lov zvěře odstřelem a odchytem 46. v edici, Alois Mikula, 1954

Myslivec hospodaří na vodě 47. v edici, Zdeněk Veselovský, 1954

Užitečný hmyz a jeho význam pro ochranu lesa 48. v edici, Serhij Kolubajiv, 1954

Chov bažantů 49. v edici, Jiří Sekera, 1954