Kritika buržoáznej ideológie a revizionizmu

edice

28 knih, nakladatelství Pravda

"Kritická teória" frankfurtskej školy a jej vplyv v Československu Rudolf Šíma, 1976

Americký konzervatismus Oskar Krejčí, 1987

Demokratický socializmus - ideológia reformizmu kolektiv autorů, 1980


Existencializmus, štrukturalizmus, »marxizácia« László Farkas, 1977

Filozofie vzpoury Eduard Jakovlevič Batalov, 1976

Ideológia a prax medzinárodného sionizmu kolektiv autorů, 1982

Ideologické diverze Nikolaj Mironovič Kejzerov, 1980

Idey a antiidey Alexey Titarenko, 1978

Jednota a rozmanitosť Dobrin Spasov, 1980

Komunistická avantgarda Michail Ivanovič Basmanov, 1977

Kritika súčasných buržoáznych sociálno-ekonomických teórií Štefan Heretik, 1976

Kríza neokolonializmu a jeho ideológie Ivan Figura, 1983

Krízové vedomie a filozofia András Gedö, 1985

Kultúrna revolúcia zblízka Alexej Nikolajevič Želochovcev, 1976

Marxisticko-leninská kritika humanitnej demokracie a pravicového oportunizmu Jaromír Obzina, 1980

Medzi etikou a dejinami František Novosád, 1987

Mýty otraseného sebavedomia Éva Ancsel, 1981

Národnostní otázka v ideologickém boji Èduard Aleksandrovič Bagramov, 1986

Osobnosť v USA Zamoškin Jurij Aleksandrovič, 1983

Politika apartheidu Karel Lacina, 1981