Knižnice podnikové organisace a plánování

edice

5 knih, nakladatelství Průmyslové vydavatelství

Racionalisace v kanceláři 6. v edici, Bedřich Spurný, 1950

Kontrola a revise jako nástroj řízení podniků 7. v edici, Václav Vorel, 1950

Abecední jednotný seznam zboží k I., II. a III. dílu "Jednotného seznamu zboží" 11. v edici, Antonín Trnka, 1950


Časové řady v plánovaném hospodářství 14. v edici, František Egermayer, 1951

Základy mechanisace kancelářské práce 22. v edici, Josef Štamfest, 1951